ÂŞIK SANATI SEMPOZYUMU


Anadolu’nun köklü kültürel mirası, geleneği ve eşsiz zenginliğini kendine özgü duyuş, deyiş ve icra ile şiir, hikâye, destan, müzik gibi sanatın birçok dalında buluşturarak nesilden nesile aktaran âşık sanatı, Anadolu insanının hayata bakış biçiminin, toplumsal bellekte sakladığı kültürel değerlerinin ve çok yönlü estetik anlayışının üreticisi ve taşıyıcısıdır. Orta Asya’dan Anadolu’ya, Balkanlar’dan Doğu Sibirya’ya kadar Türk insanının ayak bastığı her coğrafyaya usta-çırak ilişkisiyle taşıdığı âşık sanatı, sözlü ürünlerle hatırlatmaya devam ettiği toplumsal tarih, ortak yaşam ve kültürel ögeleri günümüz duyarlığıyla anlamak, yorumlamak ve dönüştürmek için hâlâ verimli bir kaynak olarak varlığını devam ettirmektedir.  


Âşık sesinin var olan yaşatıcı sesini bilgi ve deneyimler ölçüsünde okumak, anlamlandırmak ve kültürel kodlarını gelecek kuşaklara aktarmak bu toprakların sırrını ödünçlemektir. Bu bağlamda Kapadokya Üniversitesi olarak âşık sanatına yönelik kültürel ve bilimsel çalışmalara farkındalık boyutu kazandırmak amacıyla 2021’de düzenlemiş olduğumuz “Âşık Sanatı Sempozyumu”nun (2021 yılı Hacı Bektâş-ı Velî Yılı) ikincisini “Âşık Sanatı Sempozyumu (2022 Abdal Yılı)” olarak düzenlemeyi hedeflemekteyiz. 

  

Abdallık geleneğinin -geçmişin bilgi ve deneyimleri ölçüsünde- bütün insanlığa kimlik kazandıran kurucu etkisini, verdiği ilhamı ve en önemlisi yaşayan mirasını hatırlamak ve abdallık geleneğine yönelik yapılan çalışmalara katkı sunmak bu geleneğe karşı sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek anlamına gelir. Yaşamı evrensel düzlemde okuyan ve bu evrenselliği müzik dünyasına yansıtan abdallık geleneği, kültürel anlamda Anadolu insanının toplumsal belleği olmuştur.  


Abdallık geleneğine yönelik yapılan çalışmalara katkı sunarak bu sanata karşı sorumluğunun gereğini yerine getirmeyi amaçlayan Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ev sahipliğinde “Âşık Sanatı Sempozyumu (2022 Abdal Yılı)” gerçekleştirilecektir. Sempozyumun başlıca amacı, Türkiye'de abdallık geleneği üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirerek disiplinler arası bir paylaşım ve tartışma ortamı sağlamak, bu alandaki birikimi değerlendirmek ve yeni çalışmalara yönelik diyalogu ve iş birliğini teşvik etmektir. Sempozyumda “Türk İnanış ve Düşünüş Sistemi İçinde Abdallık ve Abdallık Geleneği”, “Abdal Müziği”, “Yaşayan Abdal Sanatı” ve “Gelecek Kuşaklara Aktarım” oturumlarında çok yönlü bir bakış açısıyla abdallık sanatının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.