ÂŞIK SANATI SEMPOZYUMU


Anadolu’nun köklü kültürel mirası, geleneği ve eşsiz zenginliğini kendine özgü duyuş, deyiş ve icra ile şiir, hikâye, destan, müzik gibi sanatın birçok dalında buluşturarak nesilden nesle aktaran âşık sanatı, Anadolu insanının hayata bakış biçiminin, toplumsal bellekte sakladığı kültürel değerler ile çok yönlü estetik anlayışının üreticisi ve taşıyıcısıdır. Orta Asya’dan Anadolu’ya, Balkanlar’dan Doğu Sibirya’ya kadar Türk insanının ayak bastığı her coğrafyaya usta-çırak ilişkisiyle taşıdığı âşık sanatı, sözlü ürünlerle hatırlatmaya devam ettiği toplumsal tarih, ortak yaşam ve kültürel ögeleri günümüz duyarlığıyla anlamak, yorumlamak ve dönüştürmek için hâlâ verimli bir kaynak olarak varlığını devam ettirmektedir.


Âşık sesinin var olan yaşatıcı sesini bilgi ve deneyimler ölçüsünde okumak, anlamlandırmak ve kültürel kodlarını gelecek kuşaklara aktarmak bu toprakların sırrını ödünçlemektir. Bu bağlamda Kapadokya Üniversitesi olarak âşık sanatına yönelik kültürel ve bilimsel çalışmalara farkındalık kazandırmak amacıyla 2021’de düzenlediğimiz “Âşık Sanatı Sempozyumu’nun (2021 yılı Hacı Bektâş-ı Velî Yılı)” üçüncüsünü, “Âşık Sanatı Sempozyumu (2023 Âşık Veysel Yılı)” olarak düzenlemeyi hedefliyoruz.


Dostluk, hoşgörü, birlik, insan ve doğa sevgisi gibi Anadolu’nun ortak insanlık tasavvuruna sunduğu nice değerleri duru bir Türkçeyle şiirine nakşedip sazıyla seslendiren Âşık Veysel, âşıklık geleneğinin ulusal sınırlarını aşıp evrenselin sınırlarına uzanan en önemli temsilcilerindendir. Kederde ve tasada, neşede ve kıvançta ömrü boyunca hemhâl olduğu Anadolu insanına şiirinde bir özlem olarak bildirdiği hatırlanma isteği, aramızdan ayrılışının ilk gününden bu yana, gönüllerde edindiği müstesna yer ve hakkında yapılan çalışmaların oluşturduğu külliyatla cevapsız kalmamıştır. Ölümünün 50. seneidevriyesi, UNESCO tarafından 2023 yılı anma ve kutlama yıl dönümleri programına alınmasıyla büyük ustanın insanlığa bıraktığı sözü ve hatırasının, uluslararası toplum tarafından da kültür mirası olarak kabul gördüğü tescillenmiştir.


Âşıklık geleneğinin -geçmişin bilgi ve deneyimleri ölçüsünde- bütün insanlığa kimlik kazandıran kurucu etkisini, verdiği ilhamı ve en önemlisi yaşayan mirasını hatırlamak ve âşık sanatının önemli temsilcilerinden Âşık Veysel’e yönelik yapılan çalışmalara katkı sunmak, bu geleneğe karşı sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek anlamına gelir.


Gerek âşık sanatına gerekse Âşık Veysel’in bıraktığı kültür mirasına yönelik yapılan çalışmalara katkı sunarak sorumluğunun gereğini yerine getirmeyi amaçlayan Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ev sahipliğinde “Âşık Sanatı Sempozyumu (2023 Âşık Veysel Yılı)” gerçekleştirilecektir. Sempozyumun başlıca amacı, Türkiye'de âşık sanatı ve Âşık Veysel üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirerek disiplinler arası bir paylaşım ve tartışma ortamı sağlamak, bu alandaki birikimi değerlendirmek ve yeni çalışmalara yönelik diyalogu ve iş birliğini teşvik etmektir.