Program


Sempozyum programını indirmek için tıklayınız.


3 Ağustos 2023, Perşembe, Oktay Sinanoğlu Binası, Mustafapaşa Yerleşkesi

Birinci Gün

Sempozyuma katılmak için tıklayınız.  (Microsoft Teams)

Protokol Konuşmaları

10:00-10:15 Protokol Konuşmaları/Açılış Konuşması

1. Oturum: Açılış Oturumu

Âşık Veysel Salonu

10:15-10:30 Şahkulu’ndan Yalıncak’a, Harâbî’den Veysel’e: Âşıklık Geleneğinin Mistik Kökenlerine Bir Yolculuk

Prof. Dr. Ömür CEYLAN (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

10:30-10:45 Değerlerin ve Formların Entegrasyonu Bağlamında Bir Model Olarak Âşık Veysel ve Türk Dünyası

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)

10:45-11:00 Kadim Değerlerimiz ve Hak Kavramı, Mitikmüzikoloji, Mimetik Stil ve Hayvan Üslubu Penceresinden-Tuva Irçılarının Yâreni: İgil

Prof. Dr. Feyzan GÖHER BALÇIN (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

11:00-11:15 Soru-Cevap

11:15-13:00 Ara

2. Oturum: Âşık Veysel ve Müzik

Âşık Veysel Salonu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Feyzan GÖHER BALÇIN

13:00-13:15 Âşık Müziğinde Dramatik Unsur

Prof. Dr. Sevilay ÇINAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

13:15-13:30 Âşık Müziğinden Türeyen Bir Uzun Hava Türünün Tasnif ve Önerisi: Derbeder Havası

Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR (Uludağ Üniversitesi)

13:30-13:45 Folklorun Dört İşlevi Bağlamında Âşık Veysel’in Türküleri Üzerine Bir Değerlendirme

Öğr. Gör. Dr. Pelin DEMİRÇE ALTINTAŞ (Anadolu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kenan Serhat İNCE (Kocaeli Üniversitesi)

13:45-14:00 “Sivas Akşam Sohbetleri” Bir Etkinliğin Düşündürdükleri

Dr. Hande SAĞLAM (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi & Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi)

14:00-14:15 Soru-Cevap

14:15-14:30 Ara

3. Oturum: Âşık Veysel ve Şiiri

Âşık Veysel Salonu

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ömür CEYLAN

14:30-14:45 Âşık Şiirinde Hikmetli Söz Söyleme Geleneği ve Âşık Veysel Şiiri

Doç. Dr. Halil İbrahim ÜNSER (Kapadokya Üniversitesi)

14:45-15:00 Millî Olandan Evrensele Âşık Veysel ve Şiiri

Doç. Dr. Yılmaz IRMAK (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Yüksek Lisans Öğrencisi Lale YÜCE (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

15:00-15:15 Halk Psikolojisi Bağlamında Âşıklık Sanatı Söylemi ve Âşık Veysel’in Söylem Evrelerindeki Yeri

Dr. Harika Z. ERYILMAZ (Hacettepe Üniversitesi)

15:15-15:30 Âşık Veysel’in Şiirlerinde Kozmik Unsurlar

Öğr. Gör. Dr. Zehra BAYIR (Aksaray Üniversitesi)

15:30-15:45 Soru-Cevap

15:45-16:00 Ara

4. Oturum: Âşık Veysel ve Kültüre Etkileri

Kara Toprak Salonu, Çevrim İçi

Sempozyuma katılmak için tıklayınız.  (Microsoft Teams)

Oturum Başkanı Prof. Dr. Aynur KOÇAK

16:00-16:15 1930-1950 Yılları Arası Dönemde Türkiye Siyasi ve İktisadi Devlet Politikalarının Âşık Veysel Şiirine Yansımaları

Prof. Dr. Aynur KOÇAK (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doktora Öğrencisi Sümeyye Kübra GÜNDOĞDU (Yıldız Teknik Üniversitesi)

16:15-16:30 Geleneksel Âşık Şiiri İçinde Başka Bir Ses: Âşık Veysel Şatıroğlu

Doç. Dr. Songül ÇEK (Sinop Üniversitesi)

16:30-16:45 Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Protest Söylemler

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz KAVAL (Munzur Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim TOSUN (Munzur Üniversitesi)

16:45-17:00 Anadolu Rock Müzik Sanatçıları Üzerinde Âşık Veysel Etkisi

Prof. Dr. Aynur KOÇAK (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doktora Öğrencisi Sefa YILDIZ (Yıldız Teknik Üniversitesi)

17:00-17:15 Soru-Cevap


4 Ağustos 2023, Cuma, Oktay Sinanoğlu Binası, Mustafapaşa Yerleşkesi

İkinci Gün

5. Oturum: Âşık Veysel’e Güncel Yaklaşımlar

Âşık Veysel Salonu

Oturum Başkanı Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

10:00-10:15 Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarında Âşık Veysel

Doç. Dr. Süleyman FİDAN (Gaziantep Üniversitesi)

10:15-10:30 Halkbilimsel Metaetik Kuram ile Âşık Veysel’in Şiirlerinde Varoluşçuluk Felsefesi Bağlamında Değerler

Dr. Sacide ÇOBANOĞLU

10:30-10:45 Bir Fakelore Örneği Geleneğe Dönüşebilir mi? Âşık Veysel’in Ayakkabıya/Çoraba Para Koyma Hikâyesi

Bilim Uzmanı Songül ERMEÇLİ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

10:45-11:00 Âşık Veysel Şatıroğlu’nun Hayatı, Sanatı ve Eserleri Hakkındaki Chat GPT Bilgilerinin İncelenmesi

Türkolog Seven Nur KÖMÜRCÜ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

11:00-11:15 Soru-Cevap

11:15-13:00 Ara

6. Oturum: Âşıklık Geleneği ve Âşık Sanatı

Âşık Veysel Salonu

Oturum Başkanı Prof. Dr. Sevilay ÇINAR

13:00-13:15 Veysel’in Tarihe Düştüğü Notlar

Doç. Dr. Sertan ALİBEKİROĞLU (Gaziantep Üniversitesi)

13:15-13:30 Âşıkların Dilinden Ahde Vefâ(sız)

Öğr. Gör. Dr. Ebru BİRKAN AKHAN (Selçuk Üniversitesi)

13:30-13:45 Âşıklık Geleneği Bağlamında Âşık Olma Kıstaslarının Halk Hikâyelerine Yansıyan Bir Örneği: Mahmut ile Nigâr Hikâyesi

Arş. Gör. Oğuzhan PAMUKÇU (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

13:45-14:00 Alevî-Bektaşi Şiirlerinde Kozmos

Doktora Öğrencisi Emine TAŞ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

14:00-14:15 Soru-Cevap

14:15-14:30 Ara

7. Oturum: Âşıklık Geleneği ve Âşık Sanatı

Kara Toprak Salonu, Çevrim İçi

Sempozyuma katılmak için tıklayınız.  (Microsoft Teams)

Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Robabeh TAGHİZADEHZONUZ

13:00-13:15 Destur Başlıklı Şiirler Üzerine Bazı Tespitler

Dr. Öğr. Üyesi Mümin TOPCU (Düzce Üniversitesi)

13:15-13:30 Kahramanmaraşlı Halk Şairi Giryani

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur ÖZDAL (Gaziantep Üniversitesi)

13:30-13:45 Çıldır Âşıklık Geleneği ve Âşıkların Güncel Problemleri

Öğr. Gör. Tülin GÜMÜŞ (Polis Akademisi Türk Dili Öğretim Görevlisi)

13:45-14:00 İsmail Türüt’ün Müziğini Yakınsama Kültürü ve Transmedya Hikâye Anlatıcılığı Üzerinden Düşünmek

Doktora Öğrencisi Gökhan ALTINBAŞ (İstanbul Teknik Üniversitesi)

14:00-14:15 Âşıklık Geleneğinin Temsilcilerinden Kilisli Âşık Sümbül

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Berna DİNÇ MUSLUK (MEB)

14:15-14:30 Soru-Cevap

14:30-14:45 Ara

Kapanış Oturumu

Sempozyuma katılmak için tıklayınız.  (Microsoft Teams)

15:00-15:45 Kapanış Konuşmaları

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet AÇA (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Sevilay ÇINAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Feyzan GÖHER BALÇIN (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Doç. Dr. Süleyman FİDAN (Gaziantep Üniversitesi)

Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Halil İbrahim ÜNSER (Kapadokya Üniversitesi)

Doç. Dr. Yusuf GÖKKAPLAN (Kapadokya Üniversitesi)

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Metin ARIKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Cenk GÜRAY (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayten KAPLAN (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Kubilay KOLUKIRIK (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Maltepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Bahtiyar ASLAN (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Uğur DURMAZ (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. İlhame GESEBOVA (Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi)

Doç. Dr. Elçin İBRAHİMOV (Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi)

Doç. Dr. Ahmet KESKİN (Samsun Üniversitesi)

Doç. Dr. Abonoz KÜÇÜK (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Berna OLGUNSOY AYAZ (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan BALCI (Ardahan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Barış GÜRKAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Kayıt-Yazı İşleri

Arş. Gör. Duran Can GAZİOĞLU (Kapadokya Üniversitesi)

Müzik Danışmanı

Muhlis BERBEROĞLU

Konaklama


Konaklama ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde ilan edilecektir.