Program


Sempozyum programına erişmek için tıklayınız.

28 Temmuz 2022, Perşembe
Birinci Gün

Sempozyuma katılmak için tıklayınız. (Microsoft Teams)
Protokol Konuşmaları
10:00-10:30 Protokol Konuşmaları
10:30-11:00 Ara


Açılış Oturumu 1. Oturum
Muharrem Ertaş Salonu

Sempozyuma katılmak için tıklayınız. (Microsoft Teams)
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ
11:00-11:15 Âşık Müziğinde Stil
                   Prof. Dr. Sevilay ÇINAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
11:15-11:30 Bamsı Beyrek Boyunda İki Ozan Tipi
                  Prof. Dr. Mehmet AÇA (Marmara Üniversitesi)
11:30-11:45 Kadim Değerlerimiz ve Hak Kavramı
                   Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Maltepe Üniversitesi)
11:45-12:00 Öncülleri ve Ardılları ile Âşık Tipi Üzerine Tespitler
                    Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
12:00-12:15 Soru-Cevap
12:15-13:30 Ara


Abdal Müziği 2. Oturum
Muharrem Ertaş Salonu

Oturum Başkanı Prof. Dr. Sevilay ÇINAR
13:30-13:45 Abdal Ozan ve Âşık Kavramlarının Müzik Performans Pratikleri Açısında Karşılaştırılması
                    Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR (Uludağ Üniversitesi)
13:45-14:00 Geleneksel Türk Müziğinde Abdal Kimliği ve Gaziantepli Sazcı Ailesi
                     Doç. Dr. Süleyman FİDAN (Gaziantep Üniversitesi)
14:00-14:15 Azerbaycan Âşıklarının Ayakta Saz Çalma Geleneği ve Saz Tutuş Pozisyonları
                    Arş. Gör. Tolgahan TİKTAŞ (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)
14:15-14:30 Bozlak İcrâsında Tavır: Hacı Taşan Örneği
                    Öğr. Gör. Çetin Erdem USANMAZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
14:30-14:45 Soru-Cevap
14:45-15:00 Ara


Abdallık ve Abdallık Geleneği 2. Oturum Çevrim İçi
Neşet Ertaş Salonu

Sempozyuma katılmak için tıklayınız. (Microsoft Teams)
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar ŞİMŞEK
13:30-13:45 Manilerde Doğa Tasvirlerinin Kullanılmasının Biçim ve Yöntemleri
                    Prof. Dr. Avtandil AĞBABA (Sumgayıt Devlet Üniversitesi)
                    Dr. Öğr. Üyesi Rövşen MEMMEDOV (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)
13:45-14:00 Âşık Lütfullah Divanî’nin Bade İçme Hikâyesine Kahraman Mitosu Bağlamında Bir Yaklaşım
                     Dr. Öğr. Üyesi Mümin TOPCU (Düzce Üniversitesi)
14:00-14:15 Âşık Geleneği ve Karagöz Oyun Geleneğindeki Benzer Unsurlar
                    Arş. Gör. Güleda COŞKUN KAYA (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
14:15-14:30 Muhammed Lutfî ve Erzurum Âşıklık Geleneği
                    Lale BEDİROVA ŞABANOVA (Azerbaycan Millî İlimler Akademisi)
14:30-14:45 Soru-Cevap
14:45-15:00 Ara


Yaşayan Abdal Sanatı 3. Oturum
Muharrem Ertaş Salonu

Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet AÇA
15:00-15:15 Bir Abdal, Bir Âşık ve Bir İnsan Olarak Neşet Ertaş'ta İnsan Hakları ve Eleştirel Söylem
                    Doç. Dr. Ahmet KESKİN (Samsun Üniversitesi)
15:15-15:30 1818 ve 1830 Tarihli Cönklerde Yer Alan Âşıklar
                   Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÇELİK (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)
15:30-15:45 Çokkültürlü Toplumlarda Âşıklık Geleneği: Hatay Örneği
                    Öğr. Gör. İnanç ARAS (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)
15:45-16:00 Kırşehir Abdal Geleneğinin Sessiz Ağıtçısı Bahri Altaş
                     Öğr. Gör. Kemal ÖZAVCI (Ardahan Üniversitesi)
16:00-16:15 Kayseri’de Yetişen Genç Bir Âşık: Halil Daylak
                    Serhat KAYA (Fırat Üniversitesi)
16:15-16:30 Soru-Cevap


Abdal Müziği 3. Oturum Çevrim İçi
Neşet Ertaş Salonu

Sempozyuma katılmak için tıklayınız. (Microsoft Teams)
Oturum Başkanı Doç. Dr. Süleyman FİDAN
15:00-15:15 Azerbaycan Sazının Felsefesi
                    Doç. Dr. Elçin GALİBOĞLU (Azerbaycan Millî İlimler Akademisi)
15:15-15:30 Yerel Müzik İncelemesinde Perspektif: Orta Anadolu Abdalları Örneği
                   Dr. Öğr. Üyesi Barış GÜRKAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
15:30-15:45 Muharrem Ertaş’ın Ses İcrasının Teknik Açıdan İncelenmesi
                    Öğr. Gör. Koray PEKDEMİR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
15:45-16:00 Azerbaycan'ın Şeki Bölgesinde Âşık Sanatının Gelişim Yolu
                     Aliyeva Pakiza İSRAİL KIZI (Azerbaycan Devlet Pedaqoji Üniversitesi)
16:00-16:15 Soru-Cevap
19:00-20:00 Akşam Yemeği


29 Temmuz 2022, Cuma
İkinci Gün


Abdallık ve Abdallık Geleneği 4. Oturum
Muharrem Ertaş Salonu

Oturum Başkanı Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
10:00-10:15 Âşık’ın Tarih Bildirme ve Tarihe Tanıklık İşlevi
                    Prof. Dr. Ayten KAPLAN (Hacettepe Üniversitesi)
10:15-10:30 Türkçeye Alt Katman Etkisi Olarak Abdal Dili
                    Dr. Öğr. Üyesi Sertan ALİBEKİROĞLU (Gaziantep Üniversitesi)
10:30-10:45 Halkbilimsel Metaetik Kuram ile Kazak Abdal Taşlamalarında Olumsuz Etik Eylemlerle Çağrıştırılan Olumlu Etik Değerlerin Çözümlenmesi
                    Dr. Sacide ÇOBANOĞLU
10:45-11:00 Barak ve Bozlaklarda Göçebe Türklerin Dünya Görüşü
                    Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÜNSER (Kapadokya Üniversitesi)
11:00-11:15 Soru-Cevap
11:15-13:00 Ara


Gelecek Kuşaklara Aktarım 5. Oturum Çevrim İçi
Neşet Ertaş Salonu

Sempozyuma katılmak için tıklayınız. (Microsoft Teams)
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Duygu OYLUBAŞ KATFAR
10:00-10:15 20. Yüzyılda Türk Dünyasında Âşıklar ve Patronaj Sistemi
                    Dr. Öğr. Üyesi Serdar ŞİMŞEK (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
10:15-10:30 20. Yüzyıl Abdal Örneği Olarak Âmâk-ı Hayal Romanı ve Aynalı Dede
                    Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YALÇINKAYA (Mardin Artuklu Üniversitesi)
10:30-10:45 Geçmişten Günümüze Âşık Şiiri Taşlamalarında Folklorun Protesto İşlevi
                     Nur KESKİN, Beyza Betül BARGIN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
10:45-11:00 Gaziantep ve Çevresi Abdallarının Tarihsel Süreci ve Güncel Durumları Üzerine Bir Değerlendirme
                    Anıl Can KILINÇ (Gaziantep Üniversitesi)
11:00-11:15 Soru-Cevap
11:15-13:00 Ara


Yaşayan Abdal Sanatı 6. Oturum Çevrim İçi
Neşet Ertaş Salonu

Sempozyuma katılmak için tıklayınız. (Microsoft Teams)
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mümin TOPCU
13:00-13:15 Neşet Ertaş'ın Türkülerinde Metaforik Bir Unsur Olarak Dağ
                    Dr. Öğr. Üyesi Serkan BALCI (Ardahan Üniversitesi)
13:15-13:30 Kazak Âşıklık Geleneği ve Günümüz İcra Ortamlarının Değerlendirilmesi
                   Dr. Öğr. Görevlisi Halil ÇETİN (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi)
13:30-13:45 Kırşehir’in İlk Kadın Ozanı “Ayşe Tekin”
                    Merve Tuğçe ALAN (Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi)
13:45-14:00 Âşık Serdar Alyakut Şiirlerinde Bardız (Gaziler) Mekân Olgusu
                     Abdullah EGİ (Gümüşhane Üniversitesi)
14:00-14:15 Politik Bir Âşık Olarak Âşık Sefai’nin Milli Temalı Şiirleri
                    Dilay NAKIŞ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
14:15-14:30 Soru-Cevap
14:30-14:45 Ara


Kapanış Oturumu
Sempozyuma katılmak için tıklayınız. (Microsoft Teams)
14:45-15:00 Kapanış Konuşmaları

 


Konaklama


Konaklama için Dinler Hotels-Ürgüp'ün sempozyuma özel gecelik fiyatları aşağıdaki gibidir:


Comfort Oda (Oda+Kahvaltı)


- Tek Kişilik Oda: 450,00 ₺

- Çift Kişilik Oda: 550,00 ₺

- Üç Kişilik Oda: Akşam Yemeği Farkı 100₺/ Kişi Başı


NOT: Konaklama ücretleri Kapadokya Üniversitesi için verilmiş özel fiyatlardır. Ödeme katılımcılar tarafından doğrudan otele yapılacaktır.