Program


29 Temmuz 2021, Perşembe

Birinci Gün

Zoom Katılım Linki: http://kpdk.link/asiksanati-1.gun
Zoom ID: 874 8188 8211
Zoom Şifre: 815037

MUSTAFAPAŞA YERLEŞKESİ/ Oktay Sinanoğlu Binası
09:00-09:15 Açılış Konuşmaları
09:15-09:30 Açılış Bildirisi Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
09:30-09:45 İcra Azhybek BEKTEMIROV
09:45-10:00 Ara


Âşıklık Geleneği 1. Oturum
Oturum Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ

10:00-10:15 Âşık Edimlerinin İl ve Kültür Farklılıkları Bağlamında İncelenmesi

                    Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR (Bursa Uludağ Üniversitesi)

10:15-10:30 Âşık Şiirinde Şekil - Tür Tartışmaları Bağlamında Divan/Divani

                    Doç. Dr. Adem BALKAYA (Kafkas Üniversitesi)

10:30-10:45 Âşık Karşılaşmalarında Çeşitlilikler

                    Dr. Doğan KAYA (Emekli Öğretim Üyesi)

10:45-11:00 Âşıklık (Halk Şiiri) Geleneğinde Kadın Âşıklar

                    Dr. Mehmet YARDIMCI (Emekli Öğretim Üyesi)

11:00-11:15 Âşıklığın Temayülü, Tahayyülü ve Bilgi

                    Dr. Öğr. Üyesi M. Emir İLHAN (Akdeniz Üniversitesi)

11:15-11:30 Soru-Cevap

11:30-13:00 AraÂşıklık Geleneği 2. Oturum

Oturum Başkanı Prof. Dr. Feyzan GÖHER

13:00-13:15 Batı Türkistan Âşıklarının Yaşamlarında ve Ölümlerinde Saz

                    Prof. Dr. Feyzan GÖHER (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

13:15-13:30 Ozanlık Sanatının Özbek Halkı ve Kültüründeki Rolü

                    Doç. Dr. Muyassar SAPARNİYAZOVA (Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi)

13:30-13:45 Sarı Âşık’ın Yaratıcılığında Bayatı / Mani

                     Dr. Öğr. Üyesi Ruşen ALİZADE (İstanbul Aydın Üniversitesi)

13:45-14:00 Sovyetlerin Demir Perdesini Yırtan Âşık İslam Erdener

                     Dr. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU (Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi)

14:00-14:15 Âşık Alasgar'ın Yaratıcılığında Vatan Güzelliklerinin Tanımı

                     Aybaniz ASKEROVA

14:15-14:30 Soru-Cevap

14:30-14:45 AraÂşıklık Geleneği 3. Oturum

Oturum Başkanı Doç. Dr. Elçin İBRAHİM

14:45-15:00 Azerbaycan'da Âşık Edebiyatı Araştırmaları

                    Doç. Dr. Elçin İBRAHİM (Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi)

15:00-15:15 Şamandan Haycıya: Hakas Türklerinde Âşıklık Geleneği

                    Dr. Öğr. Üyesi Nükhet OKUTAN DAVLETOV (Kapadokya Üniversitesi) Dr. Timur B. DAVLETOV

15:15-15:30 Türkmeneli'nde Âşıklar Geleneği

                    Dr. Şemsettin KÜZECİ

15:30-15:45 Kosova'da Âşık Edebiyatı Geleneği

                     Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK (Kosova Yunus Emre Enstitüsü)

15:45-16:00 Kırgızistan'da Âşıklık Geleneği

                     Altynbek İSMAİLOV (Türkiye Manas Üniversitesi)

16:00-16:15 Soru-Cevap

16:15-16:30 Ara


Yaşayan Âşık Sanatı 4. Oturum

Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ

16:30-16:45 Günümüz Âşıklarında Görülen Sanat Aksaklıkları

                     Prof. Dr. Hayrettin İVGİN

16:45-17:00 Mersin Âşıklık Geleneği ve Geleneğin Bugünkü Temsilcilerinden Tarsuslu Âşık Mahrumî

                    Dr. Öğr. Gör. Zeliha TUĞUZ (Mersin Üniversitesi)

17:00-17:15 Manisalı Âşıkların Şiirlerinde Sosyal Tenkit

                    Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÇANDIR (Manisa Celal Bayar Üniversitesi) Yusuf AYDIN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

17:15-17:30 Terekeme Kültürü ve Âşık Şenlik Kolunun Sürdürülebilirliği

                    Songül DÜNDAR

17:30-17:45 Soru-Cevap

18:00 Akşam Yemeği

19:00 Müzik Dinletisi (İdari Bina Bahçe)

          Doç. Dr. Gökhan EKİM, Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR


30 Temmuz 2021, Cuma İkinci Gün

Zoom Katılım Linki: http://kpdk.link/asiksanati-2.gun

Zoom ID: 847 0547 9461

Zoom Şifre: 546881


Yaşayan Âşık Sanatı 5. Oturum

Oturum Başkanı Doç. Dr. Fatih ŞAYHAN

09:00-09:15 Âşık Sanatında (Edebiyatında) Deyimlerin Kullanım Şekli

                      Doç. Dr. Fidan SALAYEVA (Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi)

09:15-09:30 Âşıklığın Yeni Cönkleri: Sosyal Medyanın Âşıklar İçin Yeni Bir Yaratma ve İcra Ortamı Olarak Görünümü

                      Doç. Dr. Uğur DURMAZ (Kocaeli Üniversitesi)

09:30-09:45 Özbek Ozancılık Sanat Tarihi ve Destancılık Gelenekleri

                      Arş. Gör. Mohinur AKHMEDOVA (Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi)

09:45-10:00 Panayırların Âşıklık Geleneği İçindeki Yeri ve Önemi: Çankırı/Yapraklı Panayırı Örneği

                      Hatice SARGIN (Gazi Üniversitesi)

10:00-10:15 Soru-Cevap

10:15-10:30 Ara


Yaşayan Âşık Sanatı 6. Oturum

Oturum Başkanı Prof. Dr. Sevilay ÇINAR

10:30-10:45 Mekân ve Habitus Ekseninde Âşık Müziği

                     Prof. Dr. Sevilay ÇINAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

10:45-11:00 Bosna Hersek Köy Müzik Geleneği ile Âşıklık Geleneği Arasında Bazı Benzerlikler

                    Prof. Dr. Amina Silijak JESENKOVİC (Saraybosna Üniversitesi) Damir GALİJASEVİC

11:00-11:15  Âşıklık Geleneğindeki Kırılmanın Türk Halk Müziğine Etkileri

                    Doç. Dr. Gökhan EKİM (Ege Üniversitesi)

11:15-11:30  Âşık Müziğinin Arşivlenmesinde ve Aktarımında Müzik Endüstrisinin Rolü: Kalan Müzik ve Hasan Saltık

                    Dr. Öğr. Üyesi Süleyman FİDAN (Gaziantep Üniversitesi)

11:30-11:45 Soru-Cevap

11:45-13:15 Ara


Âşıkların Sazından Hacı Bektâş-ı Velî 7. Oturum

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali YAKICI

13:15-13:30 Anadolu Sahası Âşık Edebiyatının Gelişmesinde Hacı Bektaş Veli’nin Tesiri

                    Prof. Dr. Ali YAKICI (Gazi Üniversitesi)

13:30-13:45 Çevrimiçi/Sanal Dünyada Âşıklık Geleneği: Ankara Cem Evinde Ozanlar Günü Programı ve Âşık Ormanî

                     Dr. Öğr. Üyesi Seval KASIMOĞLU (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

13:45-14:00 Dost Meryem'in Şiirlerinde Sosyal Eleştiri Bağlamında Sosyo-Kültürel İzlekler

                     Arş. Gör. Erdem AKIN (Siirt Üniversitesi)

14:00-14:15 Soru-Cevap

14:15-14:30 Ara


Gelecek Kuşaklara Aktarım 8. Oturum

Oturum Başkanı Doç. Dr. Bahtiyar ASLAN

14:30-14:45 Cumhuriyet’in Âşığı: Bir Kanon Sanatçısı Olarak Ankaralı Âşık Ömer ve Şiirleri

                     Doç. Dr. Dilek ÇETİNDAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

14:45-15:00 Hayat ve Şiir: Âşık Edebiyatında Otobiyografinin Gelecek Kuşaklara Aktarımdaki Rolü

                     Doç. Dr. Bahtiyar ASLAN (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

15:00-15:15 Toplumcu Gelenekte Yaşayan Âşık Şiiri

                     Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÜNSER (Kapadokya Üniversitesi)

15:15-15:30  Âşık Şiirinden Romana Anlatı Kimliği

                     Dr. Öğr. Üyesi Duygu OYLUBAŞ KATFAR (Kapadokya Üniversitesi)

15:30-15:45 Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Âşıklık Geleneğini Koruma Yöntemleri: Kabulünden Bugüne Kat Edilen Yol

                     Büşra BAYSAL (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

15:45-16:00 Soru-Cevap

16:00-16:15 Ara


Kapanış Oturumu

16:15-16:30 Prof. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ (İstanbul Üniversitesi)

16:30-16:45 Prof. Dr. Sevilay ÇINAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

16:45-17:00 Prof. Dr. Ali YAKICI (Gazi Üniversitesi)

17:00- 17:15 Doç. Dr. Elçin İBRAHİM (Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi)


18:00 Akşam Yemeği


31 Temmuz 2021, Cumartesi Üçüncü Gün

ÜRGÜP FABRİKA YERLEŞKESİ

20:30-22:30 Deyişlerden Örnekler - Açık Hava Canlı Performans

                      Edip BÜLBÜL Başak KÜREŞ