Önemli Tarihler


İlk Duyuru: 20 Mart 2022


Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 6 Haziran 2022


Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 21 Haziran 2022


 Ücret Ödemeleri İçin Son Tarih: 7 Temmuz 2022


Sempozyum Programının İlanı: 20 Temmuz 2022


Sempozyum Tarihi: 28-29 Temmuz 2022


Tam Metinlerin Gönderilme Tarihi: 22 Temmuz 2022