Önemli Tarihler


İlk Duyuru: 15 Nisan 2023

 

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 15 Temmuz 2023

 

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 17 Temmuz 2023

 

 Ücret Ödemeleri İçin Son Tarih: 24 Temmuz 2023

 

Sempozyum Programının İlanı: 28 Temmuz 2023

 

Sempozyum Tarihi: 3-4 Ağustos 2023

 

Tam Metinlerin Gönderilme Tarihi: 31 Temmuz 2023