Önemli Tarihler


İlk Duyuru: 3 Mayıs 2021


Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 4 Haziran 2021 


Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 30 Haziran 2021


Sempozyum Programının İlanı: 9 Temmuz 2021


Sempozyum Tarihi: 29-30-31 Temmuz 2021


Tam Metinlerin Gönderilme Tarihi: 18 Ağustos 2021