Düzenleme Kurulu


Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz

İstanbul Üniversitesi

 

Doç. Dr. Servet Yaşar

İskenderun Teknik Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Berna Ayaz

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Oylubaş Katfar

Kapadokya Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Şayhan

Ardahan Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Ünser

Kapadokya Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Gökkaplan

Kapadokya Üniversitesi

 

Öğr. Gör. Buket Köremezli

Kapadokya Üniversitesi

 

 

Bilim Kurulu 


Prof. Dr. Ali Yakıcı

Gazi Üniversitesi


Prof. Dr. Bayram Durbilmez

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi


Prof. Dr. Esma Şimşek

Fırat Üniversitesi


Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi


Prof. Dr. F. Gülay Mirzaoğlu

Hacettepe Üniversitesi


Prof. Dr. Halil İbrahim Şahin

Balıkesir Üniversitesi


Prof. Dr. İsmail Görkem 

Emekli Öğretim Üyesi


Prof. Dr. Mehmet Çeribaş

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi


Prof. Dr. Mehmet Aça

Marmara Üniversitesi


Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu

Hacettepe Üniversitesi


Prof. Dr. Ömür Ceylan

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Prof. Dr. Salahaddin Bekki

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi


Prof. Dr. Zekeriya Karadavut

Akdeniz Üniversitesi


Doç. Dr. Bahtiyar Aslan

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi


Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi


Doç. Dr. Ümral Deveci

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Rovşen Alizade

İstanbul Aydın Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Uğur Durmaz

Kocaeli Üniversitesi


Kayıt-Yazı İşleri


Araş. Gör. Duran Can Gazioğlu

Kapadokya Üniversitesi

Müzik Danışmanları


Hasan Albayrak

​​​​​​​Muhlis Berberoğlu