İletişim


 0384 353 5009


Kayıt-Yazı İşleri


Araş. Gör. Duran Can Gazioğlu

Kapadokya Üniversitesi


Öğr. Gör. Kemal Özavcı

Ardahan Üniversitesi