Düzenleme KuruluProf. Dr. Mehmet Aça

Marmara Üniversitesi


Prof. Dr. Sevilay Çınar

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi


Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu

Hacettepe Üniversitesi


Prof. Dr. Feyzan Göher

Niğde Ömer Halisdemir Üniversites


Doç. Dr. Süleyman Fidan 

Gaziantep Üniversitesi


Doç. Dr. Erdem Özdemir

Bursa Uludağ Üniversitesi


Doç. Dr. Yusuf Gökkaplan

Kapadokya Üniversitesi


Doç. Dr. Halil İbrahim Ünser

Kapadokya Üniversitesi
Kayıt-Yazı İşleri


Arş. Gör. Duran Can Gazioğlu

Kapadokya Üniversitesi

Müzik Danışmanı


Muhlis Berberoğlu