Düzenleme KuruluProf. Dr. Mehmet Aça

Marmara Üniversitesi


Prof. Dr. Sevilay Çınar

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi


Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu

Hacettepe Üniversitesi


Prof. Dr. Feyzan Göher

Niğde Ömer Halisdemir Üniversites


Doç. Dr. Süleyman Fidan 

Gaziantep Üniversitesi


Doç. Dr. Erdem Özdemir

Bursa Uludağ Üniversitesi


Doç. Dr. Fatih Şayhan

Ardahan Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Gökkaplan

Kapadokya Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Ünser

Kapadokya Üniversitesi
Kayıt-Yazı İşleri


Arş. Gör. Duran Can Gazioğlu

Kapadokya Üniversitesi

 

Öğr. Gör. Kemal Özavcı

Ardahan Üniversitesi

Müzik Danışmanı


Muhlis Berberoğlu