Duyurular


     Âşık Sanatı Sempozyumuna bildiri özetlerinizi 4 Haziran tarihine kadar asiksanati@kapadokya.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

 Aşık Sanatı Sempozyumu programı yayımlanmıştır.