Bildiri Özet Metin Gönderimi


Kalın ve sola yaslı “Özet” / “Abstract” başlığının altında tek satır aralığı ile 300 ila 500 sözcükten oluşan Özet’te araştırma problemi, gerekçe, amaç, yöntem ve bulgular yer almalıdır. Özet’in hemen altında kalın ve sola yaslı “Anahtar Sözcükler:” / “Key Words:” başlığını takiben üç ila beş anahtar sözcük verilmelidir. Özet ve anahtar sözcüklerin Türkçesi ve İngilizcesi birebir aynı olmalıdır. Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.


Bildiri özetleri, asiksanati@kapadokya.edu.tr adresine word formatında dosya adı yazar adı ve soyadı olacak şekilde gönderilmelidir.