Sempozyuma Katılım ve Bildiri Metni Yayım Şartları


Sempozyumun resmi dili, Türkçedir.


Bildirilerde hem Türkçe hem İngilizce özet yer almalıdır.


Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.


Sempozyumda sunulacak bildiriler, daha önce hiçbir yerde sunulmamış, yayımlanmamış ve özgün metinler olmalıdır.


Yazarlar tarafından sisteme yüklenmiş olsalar dahi sempozyumda sunulmamış olan bildirilerin tam metinleri yayımlanmayacaktır.


Sempozyumda sunulan bildirilerden hakem değerlendirme süreci sonrasında seçilecek olanlar, Kapadokya Üniversitesi Yayınları tarafından editörlü kitap olarak yayımlanacaktır.